Biomed-Lublin SA podpisał kontrakty na zakup 130 tys litrów polskiego osocza

„Warto zaznaczyć, że rosnący eksport i wysokie kursy walutbędą miały niewątpliwie pozytywny wpływ na dochody spółki. Pomimo wyzwańobserwujemy zwiększone zapotrzebowanie na część naszych produktów w Polsce ikrajach Europy Środkowej. W 2022 roku spodziewamy się znaczącego wzrostusprzedaży dzięki zwiększonej produkcji i sprzedaży kluczowych produktów, atakże pracy nad dalszą ekspansją Meta Inwestowanie – Udany broker traderów na rynki zagraniczne” – podkreśla prezesBiomedu. Przypomnijmy, że Biomed jeszcze kilka lat temu stał na skraju upadłości. Spółka złożyła wniosek o otwarcie postępowania układowego, bo nie mogła poradzić sobie z ciężarem długów, wynikających głównie z nieudanej inwestycji w zakład frakcjonowania osocza. Zrestrukturyzowane zadłużenie wciąż jest spłacane przez spółkę.

Biomed Lublin zaktualizował strategię

W związku z realizowanymi inwestycjami o charakterze długoterminowym Spółka m.in. Rozważa poprawę struktury finansowej poprzez refinansowanie dotychczasowych źródeł dłużnych za pomocą długu o dłuższej zapadalności” – głosi komunikat. “Emitent zidentyfikował istotny potencjał rynkowy dla wyżej Rosnące zapotrzebowanie na handel koszykowym widzi ilościowe brokerzy Uruchom algos na HKEX wskazanych produktów leczniczych oraz obserwuje wzmożone zainteresowanie tymi produktami ze strony krajowych i zagranicznych dystrybutorów” – podano. W połowie września opublikowano pierwszą rekomendację dla spółki, przygotowaną w ramach giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.

  1. Pozostaje też pożyczkodawcą spółki – w kwietniu tego roku udostępnił jej maksymalnie 4 mln zł finansowania (do tej pory udostępniono 1 mln zł), z terminem spłaty przypadającym w lipcu przyszłego roku.
  2. „Z pewnością mamy tu do czynienia z rozkładem binarnym, czyli albo pełen sukces albo porażka.
  3. „godzinowych” inwestorów – podkreśla w rozmowie z “Dziennikiem Wchodnim” Marcin Piróg, prezes Biomedu.
  4. Stare grzechy inwestorzy puścili jednak w niepamięć, czego dowodem był wzrost kursu akcji z 3,36 zł na koniec kwietnia, do 30 zł w szczycie hossy na początku sierpnia.

Biomed-Lublin SA podpisał kontrakty na zakup 130 tys. litrów polskiego osocza

Przedsiębiorstwo działa na ponad 30 rynkach w Europie, Azji i Ameryce. W samej Europie posiada około 160 własnych sklepów oraz około 400 franczyzowych. Biomed nie stał się jednak tegoroczną gwiazdą giełdowych notowań z powodu tych produktów. O spółce zrobiło się głośno za sprawą prac nad lekiem na COVID-19, który ma być wytwarzany na bazie osocza ozdrowieńców. Drugim jest złożenie do PARP w terminie do 23 marca 2022 r.

Niemiecki gigant ogłasza upadłość. Ma sklepy także w Polsce

Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej. Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu. Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.

Komunikaty spółki – SNTVERSE

Nowe obszary biznesowe – produkty oraz usługi – stały się ważną częścią dalszego rozwoju, które przyspieszą wzrost przychodów. Ostatnie miesiące upływają pod znakiem wielu negocjacji, projektów związanych z rozwojem produktów, form podania, potencjalnej produkcji kontraktowej, a co najważniejsze otwierania nowych rynków zbytu poprzez tzw. Import permit i co najważniejsze rejestracje w nowych rynkach – dodał Świniarski. Obecnie produkty Onko BCG są zarejestrowane w Polsce, Ukrainie, Malcie, Uzbekistanie, a kolejne rynki zagraniczne są w trakcie rejestracji. Biomed Lublin sprzedaje je również do Chorwacji, Turcji, Urugwaju, Litwy, Grecji, a w ostatnim czasie do grona odbiorców dołączyła Wielka Brytania. Należy też dodać, że prowadzone są zaawansowane negocjacje z partnerami na nowych rynkach, nie tylko europejskich Natomiast szczepionka przeciwgruźlicza BCG znajduje nabywców w Polsce (jedyny dostawca), Czechach, Słowenii, Litwie, Łotwie, Bośni i Hercegowinie, Malcie, na Węgrzech i w Australii.

Vehis oferuje obligacje z 7 pkt proc. marży

Biomed-Lublin musi w ramach umowy z PARP spełnić dwa warunki. Pierwszym z nich jest złożenie do PARP do 23 czerwca 2022 roku formularza “Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska” wraz z kopią zezwolenia na inwestycję. Przez “zezwolenie na inwestycję” należy rozumieć ostateczną decyzję budowlaną (pozwolenie na budowę albo decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji), W przypadku złożenia w ww.

Biomed-Lublin podał, że celem projektu jest budowa komercyjnej linii do produkcji leku Onko BCG, która będzie wynikiem wdrożenia prac B+R tj. Technologii produkcji leku do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków BCG i oferowanie usługi wytwarzania produktu Onko BCG w oparciu o innowacyjny proces. Zysk operacyjny wyniósł Firma maklerska NPBFX 1,3 mln zł wobec 0,15 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2,88 mln zł wobec 1,45 mln zł zysku rok wcześniej. Biomed-Lublin zawarł 27 grudnia z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę na maksymalnie 43,2 mln zł dofinansowania projektu, którego celem jest budowa komercyjnej linii do produkcji leku Onko BCG – podała spółka w komunikacie.

Tym razem postępowanie prowadzone jest na nowych zasadach. W lipcu giełdowy Biomed Lublin zmienił się w Synthaverse, a spółka podawała, że „nowa nazwa jest symbolem oddania dla nauki i technologii, które kształtują przyszłość medycyny”. Fundamentem biznesu jest produkowana w Lublinie szczepionka przeciwgruźlicza BCG, a także wytwarzany na jej bazie lek Onko BCG, wykorzystywany w terapii nowotworu pęcherza. Oprócz tego Synthaverse wytwarza ginekologiczną distreptazę i preparaty krwiopochodne. Spadek sprzedaży przeciwgruźliczej szczepionki BCG o2 proc.

W poniedziałek spółka opublikowała komunikat, z którego wynika, że były szef LOT-u, który kierował Biomedem od 2017 r. I zaangażował się kapitałowo w restrukturyzację spółki, rzucił papierami w wyniku konfliktu z radą nadzorczą. Marcin Piróg odszedł z zarządu spółki farmaceutycznej z powodu „istotnych rozbieżności” z radą nadzorczą. Nieustannie ulepszamy nasze procesy produkcyjne, co powoduje ciągły wzrost jakości i skuteczności wytwarzanych preparatów. Produkowane przez nas produkty lecznicze są unikatowe, innowacyjne, spełniające wszelkie niezbędne wymagania jakościowe na poziomie światowym.

W 2019 roku podstawowymi produktami sprzedawanymi przez spółkę była szczepionka BCG 10, Onko BCG, Distreptaza oraz Gamma Anty-D, odpowiadające za 80 proc. O rozpoczęciu produkcji leku na Covid-19 z osocza ozdrowieńców Biomed Lublin poinformował w sierpniu, ale o projekcie inwestorzy po raz pierwszy usłyszeli pod koniec kwietnia. W tym samym czasie spółka podpisała umowę z Uniwersytetem Rzeszowskim dotyczącą wpływu szczepień przeciw gruźlicy na zapadalność i przebieg zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Szczepionka przeciw gruźlicy jest jednym z podstawowych produktów, zajmującego się wytwarzaniem preparatów leczniczych i szczepionek, Biomedu. W ten sposób spółka wzbudziła wśród inwestorów nadzieję, że epidemia koronawirusa stanie się katalizatorem istotnej poprawy jej wyników finansowych.

Anna Tobiasz z DM BDM wyceniła jedną akcję na 6,7 zł, podczas gdy giełdowy kurs to obecnie 5,14 zł. Poinformował, że do prokuratury zostanie złożone doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa. – Żadna z tych rewelacji nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

Jest w tym jeden ewidentny cel – manipulowanie kursem akcji, co jest karalne. Stąd się biorą potem niczym nieuzasadnione zmiany kursu. „godzinowych” inwestorów – podkreśla w rozmowie z “Dziennikiem Wchodnim” Marcin Piróg, prezes Biomedu. Jak podaje agencja Reutera, to kolejna procedura upadłościowa przeprowadzana przez Esprit ciągu czterech lat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *